Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı Neden Tercih Edilmeli?

AR-GE, Endüstri 4.0, inovasyon gibi kavramlarla yeniden şekillenen üretim, e-ticaret, işletme analitiği ve dijital pazarlamadaki uygulamalar ekonomide geleneksel yaklaşımları köklü bir şekilde etkilemiştir. Bugün işletmeler bilgi sistemi teknolojileri ile dinamik, etkileşimli, hızlı dijitalleşen bir yapıya doğru dönüşürken geleneksel ekonomi ve işletme yaklaşımları bu konuda yetersiz kalmaktadır. İşletme, ekonomi gibi bilim dallarının ve disiplinlerarası ilişkilerin biçim değiştirdiği bu dönemde yönetim bilgi sistemlerindeki dönüşümün daha yakından incelenmesi ve anlaşılması gerekmektedir. Yeni ekonomi çerçevesinde makro ve mikro çevredeki değişimlerin işletme, uluslararası ticaret, insan kaynakları, finans, operasyon ve tedarik zinciri yönetimi başta olmak üzere birçok bilim dalındaki teorik ve pratik uygulamalarının anlaşılması programın temel amaçları arasındadır.

Ülkemizin küresel rekabet avantajı yaratma amacı doğrultusunda katma değeri yüksek değer zincirine hâkim ileri teknolojili ürün ve hizmetleri sunan yönetim organizasyon yapılarının geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu çerçevede yönetim bilişim sistemleri yapılarının anlatılması ve anlamlandırması gerekmektedir. Bu gerçeklik dikkate alınarak “Yönetim Bilişim Sistemleri”, iş dünyasında veriye dayalı karar ve uygulamaları destekleyen ve artan ihtiyaca cevap verebilecek mezunların yetiştirilmesine imkan sağlayabilecek bir interdisipliner daldır. Bu bölüm, İktisat ve İşletme alanlarının yanında İşletme Analitiği, Dijital Ekonomi ve Pazarlama bölümleri ile ortak dersler oluşturmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri fazlasıyla talep görmeye devam eden bir interdisiplin olması yanında, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap vermesi, mevcut programlarımızla konuya ilişkin ders desteği katkısı sağlaması bakımından sektör ve akademik paydaşların taleplerini karşılamaktadır.

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS GRADUATE PROGRAM

MIS is an interdisciplinary area incorporating the basic concepts of management, information technologies, and computer. Innovations in IT systems have evolved very fast that creates new and unusual business problems. MIS graduate program consists of distinguished courses from different areas such as Business Analytics, Digital Economy, Marketing, Economy and Business & Strategy. MIS focuses on providing a balance between technical skills and knowledge of business processes. MIS graduate program aims to increase the level of managerial skills of the program students and it also aims to be the best quality labor supplier to the industry with technical capabilities that meet the increasing needs of the business ecosystem.

Prof. Dr. N. Öykü İYİGÜN
oiyigun@ticaret.edu.tr

  BİZE YAZIN

  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Ders Programı
  Müfredat
  Burs ve Ücretler
  Başvuru Koşulları

  Hemen Bugün Sizde Geleceğinizin Planlamasını Yapabilirsiniz.

  HEMEN BAŞVUR
  Hemen Paylaş